Naturalne metody leczenia

                                                                Naturalne metody leczenia

Na całym świecie coraz większe zainteresowanie wzbudzają metody leczenia oparte na medycynie ludowej, wywodzącej się głównie ze Wschodu. Część tych metod została już zaakceptowana przez świat medyczny, część – mniej znana – zaczyna sukcesywnie docierać do świadomości ludzi. W ostatnich latach popularność i rozwój naturalnych metod leczenia nie jest już modą, lecz zataczającym coraz większe kręgi, rozwijającym się zjawiskiem. Ponadto należy wziąć pod uwagę zdolność organizmu do samo zwalczania czynników chorobotwórczych, co stanowi dodatkową zaletę. Zarówno medycyna tradycyjna, jak i holistyczna nie powinny się wykluczać, ale wzajemnie wspierać, najwyższą bowiem wartością jest dobro klienta.

Organizm człowieka jest przez cały czas poddawany działaniom różnych energii. Energie te mogą stymulować organizm ludzki w kierunku zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. Należy unikać takich sytuacji, gdzie kumulowanie się różnych energii o negatywnym oddziaływaniu może doprowadzić system energetyczny człowieka do takiego rozchwiania, że skończy się chorobą ciała. Powinniśmy unikać wszelkich bodźców, które mogą wywołać negatywny skutek w systemie energetycznym człowieka, ponieważ prowadzi to do utraty tak cennego zdrowia. Na pole energetyczne organizmu nie tylko mają wpływ bodźce zewnętrzne, ale także i emocje. Z tego również wynika, że człowiek powinien unikać negatywnych emocji.

.

 

 

 

 

 

Masaż Warszawa Mokotów

Masaż Leczniczy Kręgosłupa  – dowiedz się więcej »          Masaż Relaksacyjny – dowiedz się więcej »          powrót do strony głównej »